Danh mục

Clip mới

tên

tên

Đã xem: 1582
13/05/2013
Tom và Jery

Tom và Jery

Đã xem: 823
06/05/2013

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 2256

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86283

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1175662

Bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017

Thứ ba - 07/03/2017 00:49

PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH

TR.MG HOA PHƯỢNG ĐỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Tam Nghĩa, ngày  12 tháng 7 năm 2016

 

 

 

                                                    

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN

Năm học 2016-2017

 
 

 

 

 

Họ và tên : MAI THỊ THU

Chức vụ : Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non

Đơn vị công tác: Trường MG Hoa Phượng Đỏ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BDTX.

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ thông tư số 36/2011/TT- BGD&ĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non;

Thực hiện Kế hoạch số 645/KH- SGDĐT ngày 12/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản l‎ý và giáo viên mầm non tỉnh Quảng Nam năm học 2016 - 2017;

Căn cứ vào nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN) của huyện, phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN năm học 2016-2017

Bản thân tôi  xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017 như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.

1. Mục đích

- Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cho GVMN;

- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho GVMN;

- Nâng cao nhận thức, kỹ năng sư phạm, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung và nhiệm vụ năm học 2016- 2017 cho GVMN.

2. Yêu cầu

- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều tham gia bồi dưỡng với ý thức tự giác, trách nhiệm;

-  Nội dung bồi dưỡng bám sát theo Chương trình  của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT và của phòng GD&ĐT ban hành;

- Giáo viên chủ động trong việc tổ chức bồi dưỡng theo các hình thức tập trung, tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm; phát huy vai trò trong công tác bồi dưỡng;

-  Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn giáo viên đang gặp khó khăn;

Đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác tổ chức bồi dưỡng.

III.  NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH BDTX:

1. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết / năm học

- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo bậc học.

- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.

- Nội dung: Do Bộ Giáo dục và  Đào tạo quy định từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của bậc học; chương trình; sách, giáo trình, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục mầm non.

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:  Bắt buộc 30 tiết / năm học

- Tổ chức hoạt động chăm sóc, dinh dưỡng cho trẻ nhà trẻ và phòng chống béo phì cho trẻ ở lứa tuổi mầm non;

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động khám phá, trải nghiệm cho trẻ nhà trẻ;

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non;

- Hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn Phát triển trẻ em 5 tuổi để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục cho trẻ mầm non;

- Giáo dục kỹ năng xã hội cần thiết để chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1;

- Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của Hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học;

-  Các văn bản chỉ đạo của ngành.

2. Khối kiến thức tự chọn: ( 60 tiết/năm học)

*  Nội dung bồi dưỡng 3: 4 Mô đun

a. Mô đun MN3: 15 tiết.

b. Mô đun MN4: 15 tiết.

c. Mô đun MN5: 15 tiết.

d. Mô đun MN6:15 tiết.

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

Mã môdun

Tên và nội dung Môdun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian tự học

Thời gian học tập trung(tiết)

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

 

 

 

 

 

 

 

Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục

MN3

Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ

1. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ;

2. Những mục tiêu phát triển ngôn ngữ ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.

 

Cung cấp những kiến thức về đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về ngôn ngữ. Phân tích được đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới

9

6

0

MN4

Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức

1. Đặc điểm phát triển nhận thức;

2. Những mục tiêu phát triển nhận thức ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức.

 

Cung cấp những kiến thức về đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về nhận thức. Phân tích được đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới.

9

6

0

MN5

Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ

1. Đặc điểm phát triển thẩm mỹ;

2. Những mục tiêu phát triển thẩm mỹ ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ.

 

Cung cấp những kiến thức về đặc điểm phát triển thẩm mỹ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về thẩm mỹ. Phân tích được đặc điểm phát triển thẩm mỹ của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới.

9

6

0

MN6

Chăm sóc trẻ mầm non

1. Tổ chức cho trẻ ăn, ngủ, vệ sinh;

2. Chăm sóc khi trẻ bị ốm;

3. Xử lí một số tai nạn thường gặp;

4. Thực hành xử lí một số tai nạn thường gặp.

 

Cung cấp kiến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ mầm non: tổ chức cho trẻ ăn, ngủ, vệ sinh, chăm sóc khi trẻ ốm mệt và thực hành xử lí một số tai nạn thường gặp. Biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non.

9

6

0

3. Kế hoạch triển khai cụ thể

Thời gian

Kế hoạch bồi dưỡng

Số tiết

Hình thức bồi dưỡng

Kết quả cần đạt

Tháng 6-7/2016

Lập kế hoạch

 

Tập trung, tự bồi dưỡng

 

Tháng 8/2016

Tự bồi dưỡng và học chuyên đề theo kế hoạch của PGD.

 

Tập trung bồi dưỡng tại  phòng GD&ĐT

Tiếp thu được kiến thức cần đạt

Tháng 8/2016

Nội dung bồi dưỡng 1

30

Tự bồi dưỡng, tham khảo các loại tài liệu(cấp phát)

Theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT

Tháng 9/2016-4/2017

Nội dung bồi dưỡng 2

30

Tự bồi dưỡng, tham khảo các loại tài liệu(cấp phát)

Theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT

 

 

 

 

Tháng 9-10/2016

Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ

1. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ;

2. Những mục tiêu phát triển ngôn ngữ ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.

 

 

 

 

 

15

 

 

 

Tự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng từ xa, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet

Xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về phát triển ngôn ngữ. Phân tích được đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN.

 

 

 

 

Tháng 11-12/2016

Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức

1. Đặc điểm phát triển nhận thức;

2. Những mục tiêu phát triển nhận thức ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức.

 

 

 

 

15

 

 

Tự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng từ xa, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet

Xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi về phát triển nhận thức cho trẻ mầm non.

 Phân tích được   đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ mầm non, để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN.

Tháng 1-2/2017

Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ

1. Đặc điểm phát triển thẩm mỹ;

2. Những mục tiêu phát triển thẩm mỹ ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ.

 

 

 

 

 

15

Tự bồi dưỡng từ xa, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet

Xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi về phát triển thẩm mỹ  cho trẻ mầm non.

Phân tích được   đặc điểm phát triển thẩm mỹ của trẻ mầm non, để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN.

 

 

 

 

 

Tháng 3-4/2017

Chăm sóc trẻ mầm non

1. Tổ chức cho trẻ ăn, ngủ, vệ sinh;

2. Chăm sóc khi trẻ bị ốm;

3. Xử lí một số tai nạn thường gặp;

4. Thực hành xử lí một số tai nạn thường gặp.

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Tự bồi dưỡng từ xa, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet

Xác định được các mục tiêu, vai trò và cách tổ chức cho trẻ ăn, ngủ, vệ sinh , chăm sóc khi trẻ bị bệnh, xử lý một số tai nạn thường gặp ở trẻ,  phù hợp với tường độ tuổi của trẻ, để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN.

Tháng 5/2017

- Báo cáo kết quả BDTX

- Tổng hợp kết quả, báo cáo nhà trường.

 

 

 

Tổng

 

120

 

 

 

IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

1. Thông qua hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tổ chuyên môn,  chuyên môn của nhà trường và chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động học tập đưa vào tài liệu hướng dẫn.

2. Thông qua bồi dưỡng tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn và luyện tập kĩ năng.

3. Thông qua theo hình thức  học tập từ xa Eleaning đại trà (qua mạng Internet, diễn đàn).

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

- Lấy việc tự học là chính (tự nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thông tin trên mạng Internet), kết hợp với việc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, đồng thời tham gia đầy đủ các buổi học tập trung do các cấp tổ chức, nhằm tiếp thu kịp thời các hướng dẫn những nội dung khó, lắng nghe giải đáp thắc mắc, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

- Tham gia đầy đủ các chuyên đề các buổi dạy thực nghiệm do trường, liên trường hay Phòng tổ chức.

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tăng cường dự giờ để học hỏi kinh nghiệm, phương pháp của đồng nghiệp, ưu tiên hàng đầu dự giờ đúng chuyên môn đào tạo.

- Đăng ký các mô đun với nhà trường để có đầy đủ tài liệu học tập.

- Kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và rút kinh nghiệm sau mỗi mô đun bài học.

G. ĐĂNG KÝ XẾP LOẠI.

- Tự xếp loại: Tốt

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

Mai Thị Thu

                                               DUYỆT CỦA BGH

                                                  

 

                                                   Ngô Thị  Nhân

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Mai Thị Thu