Danh mục

Clip mới

tên

tên

Đã xem: 1620
13/05/2013
Tom và Jery

Tom và Jery

Đã xem: 850
06/05/2013

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 769

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47234

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1339225

Kế hoạch BDTX

Thứ tư - 29/11/2017 07:00

PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH

TR.MG HOA PHƯỢNG ĐỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Tam Nghĩa, ngày  20  tháng  06 năm 2017

 

                                                    

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN

Năm học 2017 - 2018

 

 
 

 

 

 

Họ và tên : PHẠM THỊ NGỌC THANH

Chức vụ : Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học  sư phạm mầm non

Đơn vị công tác: Trường MG Hoa Phượng Đỏ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BDTX.

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ thông tư số 36/2011/TT- BGD&ĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non;

Thực hiện Kế hoạch số 741/KH- SGDĐT ngày 23/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN) năm học 2017 – 2018:

Bản thân tôi  xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.

1. Mục đích

 - Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cho GVMN.

- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ GVMN.

- Nâng cao nhận thức, kỹ năng sư phạm, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung và nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cho GVMN.

2. Yêu cầu

- Tất cả cán bộ giáo viên đều tham gia bồi dưỡng với ý thức tự giác, trách nhiệm

-  Nội dung bồi dưỡng bám sát theo Chương trình  của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT và của phòng GD&ĐT ban hành.

- Giáo viên chủ động trong việc tổ chức bồi dưỡng  theo các hình thức tập trung, tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên; phát huy vai trò trong công tác bồi dưỡng.

-  Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn giáo viên đang gặp khó khăn.

 Đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác tổ chức bồi dưỡng.

III.  NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH BDTX:

1. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.

          1.1. Nội dung 1: 30 tiết / năm học

- Nội dung bồi dưỡng 1(Khối kiến thức bắt buộc: Thời lượng 30 tiết) đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp học mầm non được áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục mầm non, các hoạt động giáo dục thuộc Chương trình giáo dục mầm non.

          1.2. Nội dung 2: Bắt buộc 30 tiết / năm học

Thời lượng 30 tiết do Sở GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục mầm non của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục mầm non, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.

2. Khối kiến thức tự chọn: 04 nội dung

*  Nội dung các mô đun:

a. Mô đun MN 1: 15 tiết.

b. Mô đun MN 2: 15 tiết.

c. Mô đun MN 3: 15 tiết.

d. Mô đun MN 4:15 tiết.

 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

Mã môdun

Tên và nội dung Môdun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian tự học

Thời gian học tập trung(tiết)

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục

MN1

Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất

1. Đặc điểm phát triển thể chất;

2. Những mục tiêu phát triển thể chất ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.

Phân tích đặc điểm phát triển thể chất của trẻ mầm non; những mục tiêu phát triển thể chất ở trẻ mầm non và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về thể chất; Phân tích được đặc điểm phát triển thể chất của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới;

9

6

0

Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục

MN2

Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm

1. Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội;

2. Những mục tiêu phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội

Cung cấp những kiến thức về đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm - xã hội. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về tình cảm - xã hội. Phân tích được đặc điểm phát triển tình cảm - xã hội của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới.

9

6

0

Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục

MN 3

Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ

1. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ;

2. Những mục tiêu phát triển ngôn ngữ ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.

Cung cấp những kiến thức về đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về ngôn ngữ. Phân tích được đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới

9

6

0

Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục

MN 4

Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức

1. Đặc điểm phát triển nhận thức;

2. Những mục tiêu phát triển nhận thức ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức.

Cung cấp những kiến thức về đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về nhận thức. Phân tích được đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới

9

6

0

 

 

 

 

 

2. Kế hoạch triển khai cụ thể

Thời gian

Kế hoạch bồi dưỡng

Số tiết

Hình thức bồi dưỡng

Kết quả cần đạt

Tháng

 6 +7/2017

Lập kế hoạch

 

Tập trung, tự bồi dưỡng

 

Tháng 8/2017

Tự bồi dưỡng và học chuyên đề theo kế hoạch của PGD.

 

Tập trung bồi dưỡng tại  phòng GD&ĐT

Tiếp thu được kiến thức cần đạt

Tháng 8/2017

Nội dung bồi dưỡng 1

 

30

Tự bồi dưỡng, tham khảo các loại tài liệu(cấp phát)

Theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT

Tháng

 9-12/2017

Nội dung bồi dưỡng 2

30

Tự bồi dưỡng, tham khảo các loại tài liệu(cấp phát)

Theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT

Tháng 9+10/2017

Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất

1. Đặc điểm phát triển thể chất;

2. Những mục tiêu phát triển thể chất ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Tự bồi dưỡng, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet

Phân tích đặc điểm phát triển thể chất của trẻ mầm non; những mục tiêu phát triển thể chất ở trẻ mầm non và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về thể chất; Phân tích được đặc điểm phát triển thể chất của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới;

 

 

 

 

Tháng 11+12/2017

Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm

1. Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội;

2. Những mục tiêu phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội

 

 

 

 

 

15

 

 

 

Tự bồi dưỡng từ xa, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet

Cung cấp những kiến thức về đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm - xã hội. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về tình cảm - xã hội. Phân tích được đặc điểm phát triển tình cảm - xã hội của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới.

Tháng 1+2/2018

 

Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ

1. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ;

2. Những mục tiêu phát triển ngôn ngữ ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.

.

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Tự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng từ xa, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet

Cung cấp những kiến thức về đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về ngôn ngữ. Phân tích được đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới

 

   Tháng

 3+4/2018

Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức

1. Đặc điểm phát triển nhận thức;

2. Những mục tiêu phát triển nhận thức ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức.

 

 

 

 

15

Tự bồi dưỡng từ xa, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet

Cung cấp những kiến thức về đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về nhận thức. Phân tích được đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới.

Tháng 5/2018

- Báo cáo kết quả BDTX

- Tổng hợp kết quả, báo cáo nhà trường

 

 

 

Tổng

 

120

 

 

 

IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

1. Thông qua hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tổ chuyên môn,  chuyên môn của nhà trường và chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động học tập đưa vào tài liệu hướng dẫn.

2. Thông qua bồi dưỡng tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn và luyện tập kĩ năng.

3. Thông qua theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

- Lấy việc tự học là chính (tự nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thông tin trên mạng Internet), kết hợp với việc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, đồng thời tham gia đầy đủ các buổi học tập trung do các cấp tổ chức, nhằm tiếp thu kịp thời các hướng dẫn những nội dung khó, lắng nghe giải đáp thắc mắc, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

- Tham gia đầy đủ các chuyên đề các buổi dạy thực nghiệm do trường, liên trường hay Phòng tổ chức.

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tăng cường dự giờ để học hỏi kinh nghiệm, phương pháp của đồng nghiệp, ưu tiên hàng đầu dự giờ đúng chuyên môn đào tạo.

- Đăng ký các mô đun với nhà trường để có đầy đủ tài liệu học tập.

- Kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và rút kinh nghiệm sau mỗi mô đun bài học.

G. ĐĂNG KÝ XẾP LOẠI.

- Tự xếp loại: Giỏi

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

Phạm Thị Ngọc Thanh

                                               DUYỆT CỦA BGH

                                                  

 

                                                 Ngô Thị  Nhân

 

 

 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Ngọc Thanh