Danh mục

Clip mới

tên

tên

Đã xem: 1582
13/05/2013
Tom và Jery

Tom và Jery

Đã xem: 823
06/05/2013

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 2240

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86267

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1175646

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Thứ sáu - 10/02/2017 07:21

PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH

TR.MG HOA PHƯỢNG ĐỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Tam Nghĩa, ngày 20 tháng 6  năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN

Năm học 2016-2017

 
 

 

 

Họ và tên : NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN

Chức vụ : Giáo viên

Nhiệm vụ:  Dạy lớp MG lớn

Trình độ chuyên môn:  Cao đẳng sư phạm mầm non

Đơn vị công tác: Trường MG Hoa Phượng Đỏ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BDTX.

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ thông tư số 36/2011/TT- BGD&ĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non;

Thực hiện Kế hoạch số 645/KH- SGDĐT ngày 12/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản l‎ý và giáo viên mầm non tỉnh Quảng Nam năm học 2016 - 2017;

Căn cứ vào nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN) của huyện, phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN năm học 2016-2017 như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.

1. Mục đích

- Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cho CBQL và GVMN;

- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và GVMN;

- Nâng cao nhận thức, kỹ năng sư phạm, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung và nhiệm vụ năm học 2016- 2017 cho CBQL và GVMN.

2. Yêu cầu

- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều tham gia bồi dưỡng với ý thức tự giác, trách nhiệm;

-  Nội dung bồi dưỡng bám sát theo Chương trình  của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT và của phòng GD&ĐT ban hành;

- Các nhà trường chủ động trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tập trung, tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên; phát huy vai trò cụm liên trường trong công tác bồi dưỡng;

-  Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn giáo viên đang gặp khó khăn;

Đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác tổ chức bồi dưỡng.

III.  NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH BDTX:

1. Khối kiến thức bắt buộc (gồm nội dung bồi dưỡng 1 và nội dung bồi dưỡng 2)

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1

- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo bậc học.

- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.

- Nội dung: Do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của bậc học; chương trình; sách, giáo trình, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục mầm non.

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2

- Tổ chức hoạt động chăm sóc, dinh dưỡng cho trẻ nhà trẻ và phòng chống béo phì cho trẻ ở lứa tuổi mầm non;

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động khám phá, trải nghiệm cho trẻ nhà trẻ;

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non;

- Hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn Phát triển trẻ em 5 tuổi để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục cho trẻ mầm non;

- Giáo dục kỹ năng xã hội cần thiết để chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1;

- Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của Hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học;

-  Các văn bản chỉ đạo của ngành.

2. Khối kiến thức tự chọn (nội dung bồi dưỡng 3)

- Tổ chức và chỉ đạo triển khai và thực hiện theo Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình BDTX giáo viên mầm non ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          2.1. Nội dung các mô đun:

a. Mô đun MN 1: 15 tiết.

b. Mô đun MN 2: 15 tiết.

c. Mô đun MN 10: 15 tiết.

d. Mô đun MN 15: 15 tiết.

 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

Mã môđun

Tên và nội dung Môdun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian tự học

(tiết)

Thời gian học tập trung(tiết)

thuyết

Thực hành

Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục

 

MN1

Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất

1. Đặc điểm phát triển thể chất;

2. Những mục tiêu phát triển thể chất ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.

 

Phân tích đặc điểm phát triển thể chất của trẻ mầm non; những mục tiêu phát triển thể chất ở trẻ mầm non và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về thể chất; Phân tích được đặc điểm phát triển thể chất của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới;

 

 

 

 

9

 

 

 

 

6

 

 

 

 

0

 

Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục

 

MN2

 

Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm

1. Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội;

2. Những mục tiêu phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội

 

Cung cấp những kiến thức về đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm - xã hội. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về tình cảm - xã hội. Phân tích được đặc điểm phát triển tình cảm - xã hội của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới.

 

 

 

9

 

 

 

6

 

 

 

0

 Nâng cao năng lực hướng dẫn và tư vấn giáo dục của giáo viên

MN10

Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non

1. Vai trò của tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non;

2. Mục đích tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non;

3. Nội dung tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non;

4. Phương pháp tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non;

5. Các hình thức tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non.

Kiến thức về tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non, vai trò, mục đích, nội dung, phương pháp tư và các hình thức tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non. Giúp giáo viên mầm non có hiểu biết chung về tư vấn về chăm sóc – giáo dục mầm non, biết cách tư vấn về chăm sóc – giáo dục mầm non cho các bậc cha mẹ

 

 

 

9

 

 

 

6

 

 

 

0

Nâng cao năng lực phát hiện và cá biệt hóa với trẻ đặc biệt chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí của giáo viên

 

 

MN15

Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt

1. Khái niệm trẻ có nhu cầu đặc biệt;

2. Phân loại trẻ có nhu cầu đặc biệt;

3. Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt theo từng loại;

4. Cách phát hiện được trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Phân tích đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt, bao gồm: khái niệm, phân loại, đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt theo từng loại và cách phát hiện trẻ có nhu cầu đặc biệt. Hỗ trợ giáo viên mầm non biết cách chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

0

2.2. Kế hoạch triển khai cụ thể

 

Thời gian

Kế hoạch bồi dưỡng

Số tiết

Hình thức bồi dưỡng

Kết quả cần đạt

Tháng 6+7/2016

Lập kế hoạch

 

Tập trung, tự bồi dưỡng

 

Tháng 8/ 2016

Tự bồi dưỡng và học chuyên đề theo kế hoạch của PGD và SGD. (Nội dung bồi dưỡng 1)

 

  30

Học tập trung, tự bồi dưỡng .

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Phòng GD& ĐT.

Tháng 9/ 2016- 4/2017

Nội dung bồi dưỡng 2

30

Học tập trung, tự bồi dưỡng

Theo hướng dẫn của Phòng GD& ĐT, trường.

Tháng 9/ 2016- 4/2017

Nội dung bồi dưỡng 3

60

Tự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng từ xa

Theo hướng dẫn của phòng GD&ĐT, trường, tổ chuyên môn.

Tháng 9+10/2016

Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất

1. Đặc điểm phát triển thể chất;

2. Những mục tiêu phát triển thể chất ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.

 

15

Tự bồi dưỡng, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet

Phân tích đặc điểm phát triển thể chất của trẻ mầm non; những mục tiêu phát triển thể chất ở trẻ mầm non và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về thể chất; Phân tích được đặc điểm phát triển thể chất của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới;

Tháng 11+12/2016

Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm

1. Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội;

2. Những mục tiêu phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội

15

Tự bồi dưỡng, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet

Cung cấp những kiến thức về đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm - xã hội. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về tình cảm - xã hội.

Tháng 1+2/2017

Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non

1. Vai trò của tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non;

2. Mục đích tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non;

3. Nội dung tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non;

4. Phương pháp tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non;

5. Các hình thức tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non.

15

Tự bồi dưỡng, tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet

Kiến thức về tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non, vai trò, mục đích, nội dung, phương pháp tư và các hình thức tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non. Giúp giáo viên mầm non có hiểu biết chung về tư vấn về chăm sóc – giáo dục mầm non, biết cách tư vấn về chăm sóc – giáo dục mầm non cho các bậc cha mẹ

Tháng 3+4/2017

Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt

1. Khái niệm trẻ có nhu cầu đặc biệt;

2. Phân loại trẻ có nhu cầu đặc biệt;

3. Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt theo từng loại;

4. Cách phát hiện được trẻ có nhu cầu đặc biệt.

15

Tự bồi dưỡng,  tham khảo các loại tài liệu và qua mạng internet

Phân tích đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt, bao gồm: khái niệm, phân loại, đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt theo từng loại và cách phát hiện trẻ có nhu cầu đặc biệt. Hỗ trợ giáo viên mầm non biết cách chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt

Tháng 5/2017

- Báo cáo kết quả BDTX

- Tổng hợp kết quả, báo cáo nhà trường

 

 

 

Tổng

 

120

 

 

 

IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

1. Thông qua hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tổ chuyên môn,  chuyên môn của nhà trường và chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động học tập đưa vào tài liệu hướng dẫn.

2. Thông qua bồi dưỡng tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn và luyện tập kĩ năng.

3. Thông qua theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.                                         

- Lấy việc tự học là chính (tự nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thông tin trên mạng Internet), kết hợp với việc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, đồng thời tham gia đầy đủ các buổi học tập trung do các cấp tổ chức, nhằm tiếp thu kịp thời các hướng dẫn những nội dung khó, lắng nghe giải đáp thắc mắc, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

- Tham gia đầy đủ các chuyên đề các buổi dạy thực nghiệm do trường, liên trường hay Phòng tổ chức.

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tăng cường dự giờ để học hỏi kinh nghiệm, phương pháp của đồng nghiệp, ưu tiên hàng đầu dự giờ đúng chuyên môn đào tạo.

- Đăng ký các mô đun với nhà trường để có đầy đủ tài liệu học tập.

- Kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và rút kinh nghiệm sau mỗi mô đun bài học.

G. ĐĂNG KÝ XẾP LOẠI.

- Tự xếp loại: Tốt

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

Nguyễn Thị Tuyết Loan

 

Tác giả bài viết: Tuyết Loan