Danh mục

Clip mới

tên

tên

Đã xem: 1581
13/05/2013
Tom và Jery

Tom và Jery

Đã xem: 823
06/05/2013

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 2055

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72366

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1161745

HƯỚNG DẪN Công nhận danh hiệu và khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Thứ hai - 16/10/2017 00:26
HƯỚNG DẪN Công nhận danh hiệu và khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM
 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NÚI THÀNH
  Số: 09/HD-LĐLĐ
 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Núi Thành, ngày 20 tháng 3 năm 2017
HƯỚNG DẪN
Công nhận danh hiệu và khen thưởng phong trào thi đua
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
 
Thực hiện Quyết định số 405/QĐ-LĐLĐ ngày 28/12/2016 của LĐLĐ tỉnh về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn; Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ, ngày 10/2/2017 của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam về hướng dẫn công nhận danh hiệu và khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện hướng dẫn việc xét công nhận danh hiệu và khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” như sau:
I. CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”
            1. Tiêu chuẩn xét đạt danh hiệu đối với tập thể
          Tập thể phải đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hướng dẫn nữ CNVCLĐ đăng ký, xét công nhận, tổng kết, phát động thi đua, thiết lập hồ sơ, theo dõi thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đầy đủ hằng năm (hoặc giai đoạn, theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp);
- Không có lao động nữ vi phạm các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên, không có trường hợp vi phạm chính sách dân số/KHHGĐ;
          - Thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động. Đối với các đơn vị HCSN: Có 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến và danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; đối với các đơn vị SXKD: Có 50% nữ CNLĐ đạt lao động giỏi hoặc lao động chuyên cần và danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;
          - Có xây dựng chương trình công tác hằng năm, duy trì sinh hoạt ban, tổ nữ công, có sổ ghi biên bản và mở sổ theo dõi cá nhân, tập thể được biểu dương, khen thưởng hằng năm và từng giai đoạn;
- Tổ chức sơ, tổng kết phong trào hằng năm, 5 năm, báo cáo kết quả bằng văn bản về công đoàn cấp trên đầy đủ, đúng thời gian quy định;
- Có sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới;
          - Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, có ít nhất 30% ban, tổ nữ công xây dựng tổ góp vốn quay vòng hoạt động có hiệu quả, giúp đỡ nữ CNVCLĐ nghèo có điều kiện vươn lên.
2. Tiêu chuẩn xét đạt danh hiệu đối với cá nhân
          Được xét, công nhận hằng năm đối với nữ CNVCLĐ đạt các tiêu chuẩn sau:
- Nữ CNVCLĐ (kể cả nữ chưa có gia đình) có đăng ký đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngay từ đầu năm; đạt danh hiệu từ “Lao động tiên tiến” trở lên (CNLĐ đạt lao động giỏi hoặc lao động chuyên cần);
- Tự học để nâng cao trình độ về chính trị, tay nghề, văn hóa, chuyên môn;
- Tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức; tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện do Công đoàn phát động;
          - Trong năm được công nhận “Gia đình văn hóa”.
          3. Thời gian bình xét danh hiệu
          a. Đối với Công đoàn cơ sở
Hoàn thành việc bình xét, công nhận danh hiệu cho cá nhân; mở sổ ghi nhận và tổng hợp kết quả, báo cáo về LĐLĐ huyện trước ngày 15/12 hàng năm.
          b. Đối với Công đoàn Giáo dục huyện
          Mở sổ theo dõi kết quả đạt danh hiệu của CĐCS, tổng hợp báo cáo kết quả cá nhân, tập thể đạt danh hiệu về LĐLĐ huyện trước ngày 05/9 hằng năm.
 
          II. XÉT TẶNG CỜ, BẰNG KHEN CHUYÊN ĐỀ “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”
          1. Nội dung và các tiêu chí cơ bản
          - Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quy định của địa phương nơi cư trú; tích cực tham gia các hoạt động của CĐCS tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;
          - Hoàn thành tốt công việc được giao; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;
          - Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình, nuôi dạy con khỏe, ngoan, tích cực học tập; sắp xếp, giữ gìn nơi ở sạch và gọn gàng, ngăn nắp, có ý thức tôn trọng, đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ với các thành viên cùng chung sống;
          - Có sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, phòng chống các tệ nạn xã hội.
2. Tiêu chuẩn xét đề nghị tặng Cờ, Bằng khen của Tổng Liên đoàn
a. Đối tượng khen thưởng:
* Cờ chuyên đề: Xét, đề nghị tặng Cờ của Tổng Liên đoàn cho Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
* Bằng khen chuyên đề: Xét đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen cho:
- Tập thể: Công đoàn cơ sở; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
- Cá nhân: Thuộc các đơn vị trên đạt thành tích xuất sắc của phong trào thi đua “Giỏi việc nư­ớc, đảm việc nhà”.
b. Tiêu chuẩn xét tặng Cờ, Bằng khen của Tổng Liên đoàn cho tập thể:
Tập thể được khen thưởng phải có ít nhất là 200 đoàn viên, trong đó đoàn viên nữ chiếm tỷ lệ từ 50% trở lên; ngoài đạt các tiêu chí cơ bản nêu ở điểm 1 phần II của Hướng dẫn này, các đối tượng phải đạt tiêu chuẩn cụ thể:
* Tiêu chuẩn xét tặng Cờ chuyên đề:
Cờ chuyên đề xét đề nghị tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Trong khoảng thời gian 5 năm tính đến năm đề nghị khen thưởng đã được tặng Cờ toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh, UBND tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương trở lên.
- Được lựa chọn là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong số các công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có số điểm đạt từ 98 điểm trở lên theo bảng điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
- Có đăng ký thi đua từ đầu năm.
* Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen chuyên đề cho tập thể:
Bằng khen chuyên đề xét đề nghị tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Trong khoảng thời gian 5 năm tính đến năm đề nghị khen thưởng đã được tặng Cờ, Bằng khen toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh, UBND tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương trở lên;
- Được lựa chọn là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong số các công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong công tác tổ chức, chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có số điểm đạt từ 95 điểm trở lên theo bảng điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;
- Có đăng ký thi đua từ đầu năm.
* Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen chuyên đề cho cá nhân:
Bằng khen chuyên đề xét đề nghị tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Có hai năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc trong thời gian đó có sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc con đạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên và tương đương;
- Trong khoảng thời gian 5 năm tính đến năm đề nghị khen thưởng đã được tặng Bằng khen toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh, UBND tỉnh, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và tương đương trở lên;
- Được lựa chọn là người tiêu biểu nhất trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của đơn vị;
- Có đăng ký thi đua từ đầu năm.
3. Xét đề nghị tặng Cờ, Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh
a. Đối tượng khen thưởng:
* Cờ chuyên đề: Xét khen tặng Cờ chuyên đề của LĐLĐ tỉnh hằng năm cho Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
* Bằng khen chuyên đề:
- Tập thể: Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
- Cá nhân: Nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
b. Tiêu chuẩn xét tặng Cờ, Bằng khen của LĐLĐ tỉnh:
* Tiêu chuẩn xét tặng Cờ cho tập thể:
- Có nhiều sáng tạo trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua;
- Đạt tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh; trong khoảng thời gian 03 năm đến năm đề nghị khen thưởng đã được tặng cờ, bằng khen toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nư­ớc, đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh, các hình thức khen thưởng của UBND tỉnh, Tổng LĐ, Bộ, Ngành và tương đương; có số điểm đạt từ 95 điểm trở lên theo bảng chấm điểm phong trào TD “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;
- Có đăng ký thi đua từ đầu năm.
* Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen cho tập thể:
- Tập thể được công nhận đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” theo tiêu chuẩn quy định tại điểm 1 phần I của Hướng dẫn này;
- Tập thể phải có số đoàn viên ít nhất là 200 đoàn viên đối với khối SXKD, 50 đoàn viên đối với khối HCSN, trong đó đoàn viên nữ phải đạt từ 50% trở lên;
- Tính đến năm đề nghị khen thưởng đã có 03 năm liên tục trước đó được tặng Giấy khen toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nư­ớc, đảm việc nhà” của LĐLĐ huyện, CĐ ngành trở lên; các hình thức khen thưởng khác thuộc sở, ngành, địa phương liên quan;
- Được lựa chọn là đơn vị xuất sắc, tiêu biểu trong số các Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có xây dựng mô hình mới, sáng tạo trong hoạt động nữ công, có số điểm đạt từ 92 điểm trở lên theo bảng điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;
- Có đăng ký thi đua từ đầu năm.
* Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen cho cá nhân:
- Tính đến năm đề nghị khen thưởng đã có 02 năm liên tục trước đó đã được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nư­ớc, đảm việc nhà”; có 02 năm liên tục tính cả năm đề nghị khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có con đạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và tương đương trở lên;
- Trong khoảng thời gian 2 năm tính đến năm đề nghị khen thưởng đã được khen thưởng toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nư­ớc, đảm việc nhà” của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc tương đương trở lên (CNLĐ được tặng từ giấy khen của công đoàn cơ sở, của doanh nghiệp trở lên);
- Được lựa chọn là người tiêu biểu nhất trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nư­ớc, đảm việc nhà” của đơn vị;
- Có nhiều đóng góp về công tác bình đẳng giới; vì sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;
- Có đăng ký thi đua từ đầu năm.
4. Tiêu chuẩn xét tặng giấy khen của LĐLĐ huyện:
a. Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen cho tập thể:
- Tập thể được công nhận đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” theo tiêu chuẩn quy định tại điểm 1 phần I của Hướng dẫn này;
- Có số điểm Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chấm lại đạt từ 90 điểm trở lên theo tiêu chí chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
- Phải thành lập Ban nữ công QC cơ sở và có từ 10 đoàn viên nữ trở lên;
- Có đăng ký thi đua từ đầu năm.
b. Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen cho cá nhân:
- Trong năm đề nghị khen thưởng đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Công đoàn cơ sở công nhận; được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (bằng khen, giấy khen,…) hoặc có con đạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và tương đương trở lên; (đối với CNLĐ được tặng từ giấy khen của Công đoàn cơ sở, của doanh nghiệp trở lên);
- Được lựa chọn là người tiêu biểu nhất trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nư­ớc, đảm việc nhà” của đơn vị;
- Có nhiều đóng góp về công tác bình đẳng giới; vì sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;
- Có đăng ký thi đua từ đầu năm.
5. Đăng ký thi đua, số lượng, thủ tục, hồ sơ khen thưởng
a. Đăng ký thi đua
- Hằng năm Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức cho các tập thể và cá nhân đăng ký thi đua thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
- Đăng ký thi đua tặng cờ Tổng liên đoàn, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện và các hình thức khen thưởng của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện gửi về LĐLĐ huyện (qua Ban nữ công) trước ngày 31/1 hằng năm. Yêu cầu ghi rõ tên tập thể, cá nhân đăng ký, số lượng, danh hiệu và hình thức khen thưởng chuyên đề.
b. Số lượng Cờ và Bằng khen
* Cờ và Bằng khen của Tổng LĐ và LĐLĐ tỉnh.
Căn cứ Hướng dẫn số 196/HD-TLĐ và Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ ngày 10/2/2017 của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam về công nhận danh hiệu và khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” quy định, LĐLĐ huyện xem xét đề nghị trên cơ sở số lượng, tiêu chuẩn và đề nghị từ cơ sở.
* Giấy khen của LĐLĐ huyện
- Đối với tập thể:  + CĐ Giáo dục huyện:   05 giấy khen
+ Công đoàn cơ sở:        10 giấy khen
- Đối với cá nhân:           + Công đoàn cơ sở:        10 giấy khen
c. Hồ sơ khen thưởng (lập thành 03 bộ theo mẫu):
- Tờ trình của Công đoàn Giáo dục, CĐCS;
- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của CĐ cấp trình khen;
- Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (theo mẫu)
- Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (theo mẫu)
- Bảng chấm điểm TĐ chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (theo mẫu)
d. Thời gian trình hồ sơ đề nghị khen thưởng:
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phải được lập đúng quy định chung và gửi về LĐLĐ huyện trước ngày 30/11 hằng năm.
- Riêng khối giáo dục, hồ sơ đề nghị khen thưởng theo năm học, gửi về LĐLĐ huyện trước ngày 05/9 hằng năm.
* Lưu ý: Trong một năm công tác, một đối tượng có thể được nhiều cấp ra quyết định khen thưởng với các danh hiệu và hình thức khác nhau nhưng trong một cấp quyết định khen thưởng, khi đã được khen thưởng toàn diện thì không được khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và ngược lại (trừ khen thưởng vào dịp sơ, tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” theo chỉ đạo của TLĐ hoặc khen thưởng đột xuất). Không xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân không có đăng ký thi đua đầu năm; hồ sơ không đảm bảo đối tượng, thời gian quy định.
 
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với LĐLĐ huyện:
- Chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ toàn huyện. Xét, khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” theo hướng dẫn số 196/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn, Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam và hướng dẫn của LĐLĐ huyện về công nhận danh hiệu và khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ ở huyện.
- Ban nữ công LĐLĐ huyện theo dõi, tổng hợp các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua, báo cáo kết quả thi đua; lựa chọn các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn trình Ban thường vụ LĐLĐ huyện xem xét, khen thưởng; Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của huyện hàng năm gửi LĐLĐ tỉnh xét khen thưởng, tham mưu quyết định khen thưởng của BTV LĐLĐ huyện. Tham mưu Ban thường vụ LĐLĐ huyện định kỳ tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” ở huyện.
2. Đối với CĐ Giáo dục:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào thi đua;
- Hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn của LĐLĐ huyện, hướng dẫn các cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc đăng ký thi đua thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và gửi kết quả đăng ký về LĐLĐ huyện (qua Ban Nữ công) trước ngày 15/9 (ghi rõ tên tập thể, cá nhân đăng ký hình thức khen thưởng chuyên đề).
- Cuối năm học, hoàn thành việc bình xét công nhận danh hiệu, tổ chức sơ, tổng kết phong trào và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc của phong trào. Tổng hợp kết quả phong trào báo cáo về LĐLĐ huyện và Lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc, đủ tiêu chuẩn đề nghị LĐLĐ huyện xem xét khen thưởng theo số lượng quy định;
3. CĐCS trực thuộc:
- Hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn của LĐLĐ huyện, Công đoàn cơ sở hướng dẫn các cho các tập thể và cá nhân đăng ký thi đua thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và gửi về LĐLĐ huyện (qua Ban Nữ công) trước ngày 31/1. Yêu cầu ghi rõ tên tập thể, cá nhân đăng ký hình thức khen thưởng chuyên đề.
- Cuối năm, hoàn thành việc bình xét công nhận danh hiệu, tổ chức sơ tổng kết phong trào và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc của phong trào; tổng hợp kết quả báo cáo về LĐLĐ huyện trước ngày 30/11. Lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc, đủ tiêu chuẩn đề nghị LĐLĐ huyện xét khen thưởng theo quy định.
 
Trên đây là Hướng dẫn của LĐLĐ huyện Núi Thành về công nhận danh hiệu và khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện.
 
Nơi nhận: 
- Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh (báo cáo);                                                                               
- Ban nữ công LĐLĐ huyện;
- CĐ GD, CĐCS trực thuộc;
- Lưu: VT, NC.                       
                                                                          
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thị Thanh Lan
 
 

Mẫu số 01:
BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA
CHUYÊN ĐỀ “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” NĂM ........
(Dành cho công đoàn cơ sở)
 
Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………………………………….......
 
TT NỘI DUNG Điểm tối đa Điểm chấm
1    Xây dựng chương trình hoạt động nữ công hằng năm, tổ chức sinh hoạt nữ công định kỳ, tổ chức có hiệu quả các hoạt động về giới, bình đẳng giới, DS-SKSS, gia đình và trẻ em; các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10… 10  
2    Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có đăng ký thi đua, tiêu chuẩn thi đua, tổng kết, đánh giá, khen thưởng. 10  
3    Phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. 10  
4    Gặp mặt, biểu dương nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các gia đình tổ chức tốt cuộc sống gia đình nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi thành đạt; gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 10  
5    Có những sáng tạo trong chỉ đạo triển khai thực hiện các phong trào thi đua thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. 10  
6    Không có nữ CNVCLĐ vi phạm kỷ luật lao động từ khiển trách trở lên, không có CNVCLĐ vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ. 10  
7    Đối với các đơn vị HCSN: Có 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến và danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; đối với các đơn vị SXKD: Có 50% nữ CNLĐ đạt lao động giỏi hoặc lao động chuyên cần và danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có sổ theo dõi, tổng hợp các hoạt động của Ban Nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hằng năm. 10  
8    Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, có ít nhất 30% ban, tổ nữ công xây dựng tổ góp vốn quay vòng hoạt động có hiệu quả 10  
9    Có nữ tham gia bộ máy lãnh đạo quản lý, cấp trưởng, phó cơ quan, đơn vị 05  
10    Báo cáo kết quả định kỳ về CĐ cấp trên trực tiếp quản lý đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian quy định 05  
11    Điểm thưởng (LĐLĐ tỉnh theo dõi khảo sát chấm) 10  
  Tổng cộng: 100  
 
- Chấm điểm tính theo tỷ lệ % đạt, kèm theo giải trình kết quả thực hiện bằng số liệu cụ thể.
- Đơn vị được tặng Cờ chuyên đề phải đạt từ 95 điểm cho đơn vị đặc biệt xuất sắc.
- Đơn vị được tặng Bằng khen chuyên đề phải đạt từ 92 điểm trở lên.
 
…....... ngày …......  tháng .......... năm ……….
                                                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                          (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 02:
BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CHUYÊN ĐỀ
“GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” NĂM ........
(Dành cho CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở)
 
Tên đơn vị: …………………………………………………………………….....................
 
TT NỘI DUNG Điểm tối đa Điểm chấm
I    Công tác triển khai thực hiện phong trào 30  
1    Cụ thể hóa Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm của công đoàn cấp trên và triển khai được tới các CĐCS và đoàn viên CĐ. 10  
2    Phổ biến, tuyên truyền nội dung phong trào và vận động cán bộ, đoàn viên đăng ký tham gia 10  
3    Phân công cán bộ theo dõi và tổng hợp số liệu phong trào nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 10  
II    Tổ chức thực hiện phong trào 40  
4    Chủ động tham gia với chính quyền cùng cấp đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập của nữ CNVCLĐ; tham gia kiểm tra, giám sát, đề xuất ý kiến để đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ. 10  
5    Phát động thi đua lao động, công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt các hoạt động về giới, bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em. 10  
6    Có sơ kết, bình chọn và khen thưởng các điển hình xuất sắc cấp cơ sở; kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở cơ sở 10  
7    Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công; tham gia đầy đủ các hoạt động nữ công do cấp trên tổ chức. 10  
III    Kết quả đạt được 30  
8    Có trên 70% công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức được phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trở thành hoạt động thường kỳ của người lao động. 10  
9    Đối với các đơn vị HCSN: Có 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến và danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; đối với các đơn vị SXKD: Có 50% nữ CNLĐ đạt lao động giỏi hoặc lao động chuyên cần và danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có sổ theo dõi, tổng hợp các hoạt động của Ban Nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hằng năm. 10  
10    Có nữ tham gia bộ máy lãnh đạo quản lý, cấp Trưởng, Phó cơ quan, đơn vị 05  
11    Báo cáo kết quả về CĐ cấp trên trực tiếp đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian quy định 05  
12    Điểm thưởng (LĐLĐ tỉnh theo dõi khảo sát chấm) 10  
  Tổng cộng: 100  
- Chấm điểm tính theo tỷ lệ % đạt, kèm theo giải trình kết quả thực hiện bằng số liệu cụ thể. - Đơn vị được tặng Cờ chuyên đề phải đạt từ 95 điểm cho đơn vị đặc biệt xuất sắc.                 - Đơn vị được tặng Bằng khen chuyên đề phải đạt từ 92 điểm trở lên.
 
 …....... ngày ......  tháng ....... năm ...
                                                                                         TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                               (Ký tên, đóng dấu)   

Nguồn tin: Liên đoàn LĐ huyện Núi Thành