Danh mục

Clip mới

tên

tên

Đã xem: 1581
13/05/2013
Tom và Jery

Tom và Jery

Đã xem: 823
06/05/2013

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 2055

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72380

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1161759

HƯỚNG DẪN Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa VII trình Đại hội Công đoàn huyện Núi Thành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ năm - 26/10/2017 03:49
Tất cả các đồng chí họp tổ công đoàn xem và góp ý bằng văn bản tổng hợp ý kiến cho BCH công đoàn chậm nhất vào ngày 1 tháng 11 năm 2017

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NÚI THÀNH

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/HD-LĐLĐ

           Núi Thành, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo

Báo cáo của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa VII trình

Đại hội Công đoàn huyện Núi Thành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ, ngày 18/01/2017 của LĐLĐ huyện về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Núi Thành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Được sự thống nhất của Ban chấp hành LĐLĐ huyện Núi Thành khóa VII, nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện ban hành hướng dẫn về việc thảo luận và lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa VII trình Đại hội Công đoàn huyện Núi Thành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

 

I. VĂN KIỆN GÓP Ý

Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa VII trình Đại hội Công đoàn huyện Núi Thành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC GÓP Ý

 Lấy ý kiến thông qua thảo luận tại Đại hội (Hội nghị) công đoàn cơ sở.

 

III. NỘI DUNG GÓP Ý

1. Về bố cục của báo cáo: Đã hợp lý chưa? Cần điều chỉnh, bổ sung gì không?

 

2. Về tiêu đề của báo cáo: Cần điều chỉnh, bổ sung gì không?

 

3. Đánh giá tình hình công nhân, viên chức, lao động và kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018

a. Về đặc điểm tình hình công nhân, viên chức, lao động đã phù hợp chưa? Cần bổ sung, điều chỉnh hay lược bỏ ý nào không?

b. Về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018

- Kết cấu các phần đã phù hợp, chặt chẽ và cân đối chưa?

- Nhận định, đánh giá tình hình CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2013-2018; đánh giá những hạn chế, tồn tại, yếu kém; xác định nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm như dự thảo Báo cáo đã đầy đủ và toàn diện chưa, cần sửa đổi thêm bớt nội dung gì? Nêu cụ thể.

 

4. Về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023

- Nhận định tình hình chung, đánh giá về những thời cơ, thuận lợi, những khó khăn, thách thức đối với hoạt động của công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018-2023 đã đầy đủ, chính xác và toàn diện chưa? Cần chỉnh sửa, bổ sung, lược bỏ những nội dung nào?

- Mục tiêu, phương hướng tổng quát của Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018-2023 đã phù hợp chưa? Có cần điều chỉnh gì không?

 

5. Về các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2018-2023

Có cần thêm bớt, điều chỉnh những chỉ tiêu nào? Nêu cụ thể.

 

6. Về nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu

Các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong dự thảo đề ra đã chính xác, toàn diện và phù hợp với đặc điểm, tình hình của CNVCLĐ giai đoạn tới chưa? Có cần điều chỉnh, bổ sung hoặc lược bỏ nội dung nào? Đề xuất chỉnh sửa hoặc đưa ra các giải pháp mới?

 

IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN

- Ý kiến đóng góp của Đại hội CĐCS vào dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành LĐLĐ huyện khóa VII trình Đại hội Công đoàn huyện Núi Thành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 phải được Đoàn Chủ tịch tổng hợp và thông qua tại Đại hội CĐCS.

- Báo cáo tổng hợp phải nêu rõ: bao nhiêu ý kiến đóng góp về từng vấn đề cụ thể, trong đó bao nhiêu ý kiến đồng ý, bao nhiêu ý kiến không đồng ý và các ý kiến khác.

- Ngoài những nội dung trong dự thảo, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đề nghị các đơn vị nêu đề xuất, kiến nghị các vấn đề khác liên quan đến tình hình CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ đến.

 

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Núi Thành qua Văn phòng LĐLĐ huyện sau khi Đại hội Công đoàn cơ sở và theo địa chỉ mail: liendoanlaodongnuithanh@gmail.com./.

 

 

Nơi nhận:                                      

- LĐLĐ tỉnh;

- CĐCS; Nghiệp đoàn trực thuộc;

- Lưu: VT.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Thư