Danh mục

Clip mới

tên

tên

Đã xem: 1581
13/05/2013
Tom và Jery

Tom và Jery

Đã xem: 823
06/05/2013

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 2055

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72369

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1161748

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1+2 CÔNG ĐOÀN

Thứ ba - 03/01/2017 21:55

       LĐLĐ HUYỆN NÚI THÀNH                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                                  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

                                                                       

                 Số:  01/ CĐGD                                            Núi Thành, ngày 05 tháng 01 năm 2017.

               

LỊCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

THÁNG 1+2 NĂM 2017

 

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công

05/01/2017

 

 

 

- Hạn cuối chuyển qua kênh điều hành kết quả họp liên tịch, sinh hoạt BCHCĐCS tháng 11-12/2016 về CĐGD huyện và CBCĐ đứng điểm

- Hoàn thành sơ kết hoạt động học kỳ I, triển khai kế hoạch HK II

- Làm việc với LĐLĐ huyện về củng cố BCH CĐGD kháo XIII

- CĐCS

 

 

-Tổ CĐ

 

  • Tuấn

07/01/2017

- Hạn cuối thống kê (theo mẫu) hoạt động CĐ học kỳ I qua kênh điều hành về CĐGD huyện và CBCĐ đứng điểm.

- Hạn cuối báo cáo danh sách CBGVNV đề nghị trợ cấp Tết Đinh Dậu 2017

- CĐCS

 

- CĐCS

 

09 - 14/01

- Tham gia TPGD&ĐT chỉ đạo HT phối hợp với BCHCĐCS thực hiện tốt công tác CĐ tháng 01, 02/2017.

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch vận động: Sinh đẻ có kế hoạch, xây dựng GĐVH, đóng góp các khoản 2017

- Hoàn thành họp BTTND kết luận ưu điểm, tồn tại, đề nghị biểu dương và khắc phục kịp thời các nội dung đã giám sát tháng 11+12/2016; triển khai kế hoạch hoạt động TTND tháng 1+2/2017.

- Tuấn

 

-Ban VĐ CĐCS

 

- BTTND

05- 24/01

- Tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ  2017 

- Tham gia Thủ trưởng sơ kết, khen thưởng thi đua đợt I, phát động thi đua đợt II chào mừng các ngày lễ lớn học kỳ II.

- Chỉ đạo Ban TTND Giám sát 2-3 nội dung cụ thể

- Tự giác làm theo Bác 1 việc làm cụ thể: ……, đóng góp quỹ vì đồng nghiệp đợt I/2017 (50.000đ/người), hoàn thành  chỉ tiêu thi đua.

- Hội nghị toàn thể đoàn viên sơ kết CĐ HK1 tại các trường học

- BTV, CĐCS    

- BCHCĐCS

 

- Ban TTND

- NG-LĐ

 

 

- CĐCS

Ch 10/01

- Họp BTVCĐGD huyện và TP tại trường THCS Kim Đồng

BTV

20-23/01

Tham gia sơ kết HK1 cùng chuyên môn ở các bậc học

CT CĐCS

23/01

- Nộp báo cáo quyết toán năm 2016 về LĐ LĐ huyện.

 - Kiểm tra tài chính đồng cấp và kiểm tra tài chính 20 CĐCS

-Hiệp

 - UBKTCĐGH

24/01

- Hội nghị BCH CĐGD huyện (mở rộng) sơ kết HĐCĐ HK1 tại PGD.

TP: UVBCH, UBKTCĐGD huyện, CTCĐCS.

- Han cuối nộp quỹ vì đồng nghiệp đợt I về CĐGD huyện

BTV

 

CĐCS

25/1-01/02

- Phối hợp HT tổ chức các hoạt động  mừng Đảng, mừng Xuân.

- Thăm và chúc tết cán bộ, ĐVCĐ

- BCHCĐCS

- CB CĐ

02/2 – 18/2

- Các trường nộp kế hoạch hoạt động 08.3.2017 về CĐGD huyện

- Tích cực làm theo Bác về......., tự giác hoàn thành nhiệm vụ.

- Báo cáo kết quả dự hội nghị BCH CĐCS về CĐGD huyện

- Chỉ đạo Giám sát 2-3 nội dung cụ thể

- BCHCĐCS

 

- NG-LĐ

- CB đứng điểm

- BTTND

02-28/02

- Tham mưu Chi bộ lãnh đạo công tác CĐ tháng 3+4/2017

- Họp liên tịch BCH với HT và sinh hoạt BCHCĐ tại các trường

   ( BCHCĐCS mời CBCĐ đứng điểm dự)

- Báo cáo kết quả họp liên tịch, sinh hoạt BCH qua kênh điều hành về CĐGD huyện, về CBCĐ đứng điểm (Sau 01 ngày họp tại trường)

- Họp BTTND (2 tháng họp 1 lần): Sơ kết hoạt động TTND, kết luận ưu điểm, tồn tại, đề nghị biểu dương và khắc phục kịp thời các nội dung đã thực hiện, giám sát tháng 1+2/2017; triển khai kế hoạch hoạt động TTND tháng 3+4/2017.

- BCHCĐCS

- BCHCĐCS

CB đứng điểm

- CĐCS

 

 

- BTTND

 

 

 

Ghi chú:   - Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi lịch, BTV CĐGD huyện sẽ thông báo điều chỉnh, bổ sung.

 

Nơi nhân:

- LĐLĐ huyện, CĐGD tỉnh (Để báo cáo)                                                   TM. BTVCĐGD HUYỆN

- Phòng GD&ĐT(Để phối hợp)                                                                                CHỦ TỊCH

- CBĐV được phân công (Để thực hiện)                                                                     (Đã ký)

- Lưu VT.                                                                                                               

                                                                                                                            Châu Ngọc Tuấn

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Yến

Nguồn tin: Phong Giáo dục và Đào tạo Núi Thành