Danh mục

Clip mới

tên

tên

Đã xem: 1581
13/05/2013
Tom và Jery

Tom và Jery

Đã xem: 823
06/05/2013

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 2055

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72370

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1161749

QUI CHẾ PHỐI HỢP GỮA HIỆU TRƯỞNG VÀ BCHCĐ

Chủ nhật - 03/12/2017 23:46
Tất cả đoàn viên xem đóng góp ý kiến bổ sung

LĐLĐ HUYỆN NÚI THÀNH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TR:MG HOA PHƯỢNG ĐỎ                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

         Số     /LT-CQCĐ                                Tam Nghĩa, ngày    tháng    năm 2017

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA HIỆU TRƯỞNG VÀ

BCHCĐCS TRƯỜNG MG HOA PHƯỢNG ĐỎ

 

Căn cứ chỉ thị số 30/CT – TU của tỉnh uỷ Quảng Nam về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quyết định số 04/2000/QĐ-BG&ĐT về việc ban hành quy chế dân chủ; Thực hiện luật lao động, luật công đoàn và các quy định phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn cấp trên, Hiệu trưởng và BCHCS trường Mâu giáo Hoa Phượng Đỏ thống nhất phối hợp thực hiện các mặt công tác như sau:

I. CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỜI SỐNG CBVC VC, TẠO ĐỘNG LỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ GIÁO DỤC:

 

A. TRÁCH NHIỆM THỦ TRƯỞNG:

          1. Phổ biến kịp thời các chế độ chính sách mới ban hành, thực hiện tốt các chế độ hiện hành. Các chế độ thực hiện chưa tốt không thuộc trách nhiệm của mình, khẩn trương cùng BCH kiến nghị lên cấp có thẩm quyền yêu cầu giải quyết.

          2. Tạo điều kiện để BCHCĐ tham gia các nội dung có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVC (Cán bộ viên chức lao động) trước khi quyết định, để ban TTND giám sát các nội dung có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVC.

          3. Thực hiện đúng quy định của LĐLĐ huyện Núi Thành: Mời đại diện BCHCĐ tham gia các hội đồng thi đua, khen thưởng, phân phối quỹ phúc lợi, kỷ luật, tuyển dụng và các hội đồng khác có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi CBCCVC.

          4. Tạo điều kiện để BCH xây dựng quỹ đời sống, thực hiện tốt công tác kết nghĩa giúp đỡ đơn vị bạn.

 

B. TRÁCH NHIỆM BCHCĐCS:

          1. Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân (BTTND) thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và các nội dung khác có liên quan đến quyền và lợi ích của CBCCVC. Phản ảnh kiến nghị kịp thời các chế độ thực hiện chưa tốt với hiệu trưởng, cùng hiệu trưởng kiến nghị lên cấp có thẩm quyền và báo cáo lên công đoàn (CĐ) cấp trên các chế độ không thuộc thẩm quyền giải quyết của hiệu trưởng.

          2. Chuẩn bị ý kiến có chất lượng để tham gia các nội dung có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVC.

          3. Thống nhất với hiệu trưởng xây dựng và quản lý quỹ đời sống.

          4. Cùng với hiệu trưởng tổ chức kết nghĩa giao lưu với đơn vị bạn công đoàn MG Vành Khuyên.

II. CÔNG TÁC NÂNG CAO PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC:

 

A. TRÁCH NHIỆM HIỆU TRƯỞNG:

          1. Tổ chức học tập phổ biến kịp thời các nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để CBCCVC không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt.

          2. Tạo điều kiện để CBCCVC tự học. Cùng BCH động viên tuyên dương kịp thời CBCCVC tự học đạt kết quả.

          3. Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, trang trí khẩu hiệu trong đơn vị đúng quy định.

          4. Cùng BCH tổ chức văn nghệ, hoạt động thể thao theo kế hoạch chỉ đạo chung của nhà trường và LĐLĐ huyện.

 

B. TRÁCH NHIỆM BCH CĐCS

          1. Vận động CBVCVC học nâng chuẩn, ứng dụng CNTT, học chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; động viên tuyên dương CBCCVC có thành tích xuất xắc trong phong trào tự học.

          2. Vận động CBCCVC hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn.

          3. Chỉ đạo đội văn nghệ nhà giáo phục vụ trong đơn vị, ở địa phương và tham gia thi các cấp.

          4. Tổ chức luyện tập và tham gia thi các môn thể thao do nhà trường và LĐLĐ huyện có kế hoạch.

III. PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG MANG TÍNH XÃ HỘI RỘNG LỚN

 

A. TRÁCH NHIỆM HIỆU TRƯỞNG.

          1. Tạo điều kiện để BCH tham gia trước khi quyết định mục tiêu, bảng điểm thi đua cụ thể.

          2. Sơ tổng kết, khen thưởng các đợt thi đua ngắn hạn, thi đua từng năm, phong trào nữ 2 giỏi và các nội dung thi đua khác.

          3. Tổ chức bình chọn khen thưởng và đề nghị khen thưởng công khai, dân chủ. Tham mưu địa phương, khuyến học thưởng CBCCVC đạt danh hiệu thi đua.

          4. Xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động do LĐLĐ huyện phát động.

          5. Tạo điều kiện để BCHCĐ tham gia quy chế dân chủ, chi tiêu nội bộ, xây dựng đơn vị có đời sống văn hoá tốt, nội quy cơ quan…

          6. Tổ chức hội nghị CBCCVC đúng hướng dẫn của cấp trên.

          7. Quán triệt mục đích, ý nghĩa, xác định nhiệm vụ của CBCCVC các khoản đóng góp, cử người thu và nộp lên cấp trên đảm bảo đúng thời gian qui định.

 

B. TRÁCH NHIỆM BCHCĐCS:

          1. Tham gia mục tiêu, bảng điểm thi đua, tham gia xếp loại xét khen thưởng CBCCVC.

          2. Vận động xây dựng kỷ yếu và áp dụng thành công SKKN, tổ chức nhân điển hình tiên tiến.

          3. Vận động CBCCVC thực hiện tốt các cuộc vận động.

          4. Chỉ đạo BTTND hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ.

          5. Khi cần tổ chức đối thoại giữa BCH với hiệu trưởng đúng quy định của cấp trên.

          6. Cùng với hiệu trưởng tổ chức hội nghị CBCCVC, Đại hội công đoàn đúng thời gian, đúng hướng dẫn.

          7. Vận động CBCCVC đóng góp các khoản đạt chỉ tiêu.

 

IV. CÔNG TÁC NỮ CÔNG, PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG ĐƠN VỊ.

 

A. TRÁCH NHIỆM THỦ TRƯỞNG.

          1. Trực tiếp làm trưởng ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ”, xây dựng kế hoạch hoạt động của ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ”.

          2. Định kỳ 6 tháng 1 lần (tháng 2 và tháng 9) nghe ban nữ công báo cáo tình hình và đề xuất công tác nữ.

          3. Các nội dung có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của phụ nữ, hiệu trưởng tạo điều kiện để ban nữ công tham gia trước khi quyết định.

          4. Cùng BCH tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

          5. Cùng BCH tổng kết khen thưởng phong trào nữ 2 giỏi, gia đình văn hoá, tổ chức vui trung thu, khen thưởng con CBCCVC học giỏi.

          6. Đảm bảo kinh phí tối thiểu để ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ ” hoạt động

          7. Cùng BCH tổ chức cho CBCCVC tham quan dã ngoại

 

          B. TRÁCH NHIỆM BCHCĐCS.

          1. Củng cố ban nữ công, tổ nữ công, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ không sinh con 3+ ; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động nữ công, sinh hoạt câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.

          2. Hướng dẫn Ban nữ công tham mưu ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” xây dựng kế hoạch sát thực tế, đúng hướng dẫn;

          3. Hướng dẫn Ban nữ công tham mưu hiệu trưởng và BCHCĐCS sơ tổng kết, khen thưởng phong trào nữ “2 giỏi”, “Gia đình văn hoá”, tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

          4. Hướng dẫn Ban nữ công tổ chức vui trung thu, khen thưởng con CBCCVC học giỏi.

          5. Tổ chức các hội thi trong nữ có khen thưởng động viên kịp thời.

          6. Đảm bảo kinh phí tối thiểu để ban nữ công hoạt động.

          7. Tổ chức cho CBĐV tham gia các phong trào do LĐLĐ huyện tổ chức.

V. XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG ĐOÀN TRONG SẠCH VỮNG MẠNH.

 

A. TRÁCH NHIỆM HIỆU TRƯỞNG.

          1. Tạo điều kiện để BCH tham gia khi đề bạt cán bộ quản lý, bố trí đội ngũ.

          2. Các cuộc họp lãnh đạo, giao ban có mời đại diện BCH dự để đóng góp ý kiến và cùng quán triệt nhiệm vụ của ngành, của đơn vị và hoạt động công đoàn.

          3. Tạo điều kiện để BCH tổ chức góp ý xây dựng Đảng, thực hiện điều lệ công đoàn Việt Nam, quy chế hoạt động của BCHCĐ.

          4. Cung cấp phương tiện làm việc cho công đoàn, trang bị phương tiện làm việc cho chủ tịch công đoàn như cấp phó của đơn vị; Tạo điều kiện để cán bộ CĐ hoạt động đúng quy định của LĐLĐ huyện: Chủ tịch công đoàn được giảm giờ làm để hoạt động công đoàn, thanh toán công tác phí đúng chế độ hiện hành khi cán bộ công đoàn được LĐLĐ huyện triệu tập, cử đi công tác, tập huấn…

          5. Cùng BCH chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị liên tịch giữa hiệu trưởng và BCHCĐCS 2 tháng/ lần để kiểm điểm việc thực hiện các quy định phối hợp công tác, các nội dung có liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp của CBCCVC, giải quyết các kiến nghị của CBCCVC và tập hợp các kiến nghị vượt khả năng báo cáo cho LĐLĐ huyện kịp thời.

 

B. TRÁCH NHIỆM BCHCĐCS:

          1. Tham gia đảm bảo tính khách quan khi đề bạt, bố trí đội ngũ. Vận động CBCCVC chấp hành tốt quyết định phân công của hiệu trưởng.

          2. Giới thiệu đoàn viên xuất xắc cho Đảng xét kết nạp, tổ chức góp ý xây dựng Đảng mỗi năm ít nhất 1 đ/c.

          3. Tổ chức thực hiện tốt điều lệ CĐVN, quy chế hoạt động BCHCĐ.

          4. Mời hiệu trưởng dự họp cùng BCHCĐ để thông báo những chủ trương lớn của đơn vị và đóng góp ý kiến cho hoạt động CĐ.

          5. Chuẩn bị nội dung và cùng hiệu trưởng tổ chức họp liên tịch 2 tháng 1 lần.

Trên đây là những quy định phối hợp công tác giữa hiệu trưởng và BCHCĐCS. Trường MG Hoa Phượng Đỏ, từng quý, từng tháng Hiệu trưởng và BCHCĐ có trách nhiệm cụ thể hoá và bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao vì Đảng, vì đơn vị, vì CBCCVC.

               TM/BCHCĐCS                                                      HIỆU TRƯỞNG

                 CHỦ TỊCH

 

            Lương Thị Khoa                                                          Ngô Thị Nhân