Danh mục

Clip mới

tên

tên

Đã xem: 1581
13/05/2013
Tom và Jery

Tom và Jery

Đã xem: 823
06/05/2013

Liên kết




Thành viên đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 2055

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72363

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1161742

QUI CHẾ THU, CHI QUỸ ĐỜI SỐNG CÔNG ĐOÀN

Chủ nhật - 03/12/2017 23:40
Tất cả đoàn viên xem và góp bổ sung

LĐLĐ HUYỆN NÚI THÀNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS: MG HOA PHƯỢNG ĐỎ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

     Số:     /QC- TCQĐSCĐ                                     Tam Nghĩa, ngày     tháng    năm 2017

 

QUY CHẾ THU, CHI

QUỸ ĐỜI SỐNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ MG HOA PHƯỢNG ĐỎ

Năm học : 2017 - 2018

 

            - Căn cứ Quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành CĐCS.

          - Căn cứ Quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nội dung, phạm vi thu, chi quỹ Công đoàn.

          - Căn cứ tình hình thực tế của Công đoàn cơ sở.

          - Căn cứ kết quả họp ngày 4 tháng 11 năm 2017 của Ban chấp hành CĐCS MG Hoa Phượng Đỏ về thu chi, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Công đoàn;

          Ban chấp hành CĐCS thống nhất ban hành Quy chế thu - chi quỹ  đời sống CĐCS như sau:

          I/ Nguyên tắc:

          * Tài chính, tài sản của CĐCS thuộc sở hữu của tổ chức Công đoàn, do Ban chấp hành CĐCS quản lý và sử dụng theo nguyên tắc quản lý tài chính công đoàn.

          * Quỹ đời sống công đoàn được hình thành từ các nguồn đoàn viên đóng góp theo sự tự nguyện hằng tháng.

          * Tập thể đoàn viên công đoàn đều được quyền hưởng các phúc lợi từ tài chính, tài sản công đoàn theo quy định.

          * Sáu tháng và một năm, Ban chấp hành CĐCS có trách nhiệm công khai qũy đời sống công đoàn bằng văn bản tới tập thể đoàn viên.

          II. QUY ĐỊNH THU, CHI:

          A- Phần thu:

          - Thu quỹ thăm hỏi: 20.000đ người/tháng x 12 tháng x 29 người = 6.960.000đ

          - Qũy khen thưởng:4000đ/người/tháng x 12 tháng 29 người = 1.392.000đ

          - Qũy góp vốn xoay vòng: 500.000đ/người x 12 tháng x 29 người = 174.000.000đ

          - Qũy tham quan: 100.000/người/ x 12 tháng  x 29 người  = 34.800.000đ

          B- Phần Chi:

          - Qũy thăm hỏi:

+ Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên ốm nằm viện: 600.000đ/lượt

+ Chi thăm hỏi tứ thân phụ mẫu, chồng, con ốm nằm viện: 600.000đ/ người

+ Chi quà cưới cho đoàn viên: 200.000đ/người

+ Chi hiểu hỉ tứ thân phụ mẫu, chồng, con: 200.000/người

+ Chi đám hiếu đoàn viên: 500.000đ/ người

 CBĐV và người thân được thăm khi nằm viện bệnh mà mắt bệnh xã hội như: (Bệnh người già, lao, tim mảng tính, cột sống mảng tính...hay còn gọi là bệnh truyền miêm) thì 6 tháng thăm 1 lần, ngoài ra bệnh bất đắt ngoài ý muốn thì không giới hạn lần thăm trong năm.

       (Trường hợp đặc biêt, Ban chấp hành CĐCS sẽ xem xét trợ cấp khó khăn: 300.000đ/xuất, đối với CBĐV bị bệnh nặng, bệnh nan y thì BCHCĐ xem xét và tăng mức tiền thăm. Đối với con CBĐV đã có gia đinh riêng thì không thăm hỏi)

          - Qũy khen thưởng:

+ Chi khen thưởng: con CBĐV học giỏi: từ 60 - 100.000đ/cháu, tiên tiến 40 - 50.000đ/cháu

+ Chi khen thưởng con CBĐV đậu đại học, cao đẳng: 100.000đ/cháu

* Chi các ngày lễ:

- Tết trung thu cho con cán bộ đoàn viên từ: 60 - 70.000 đ/cháu

- Tết ngày 1/6 cho con cán bộ đoàn viên từ: 60 - 70.000 đ/cháu

- Chi sinh nhật đoàn viên từ 150.000đ - 250.000đ

- Qũy góp vốn xoay vòng:

+ Qũy được góp sau kỳ nhận lương, CBĐV nào khó khăn hơn, cần vốn để phát triển kinh tế gia đình… thì ưu tiên cho đoàn viên đó nhận trước, cứ mỗi tháng xoay vòng cho đến hết các thành viên trong công đoàn.

- Qũy tham quan:

+ Quỹ được đóng góp sau kỳ nhận lương

+ Chi quỹ khi tổ chức đi tham quan tùy thuộc vào sự thống nhất của tập thể đi đến địa điểm xa hay gần, thời gian đi. Nếu thiếu kinh phí thì kêu gọi CBĐV đóng góp thêm.

III. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH MỨC CHI

          - Khi CĐCS cần thực hiện chi Tổ trưởng công đoàn hoặc uỷ viên Ban chấp hành CĐCS báo cáo đề nghị Chủ tịch CĐ xem xét, quyết định (trong trường hợp cần thiết, kế toán công đoàn lập dự trù kinh phí, nội dung và mức chi). Khi được đồng ý chi của chủ tịch công đoàn, kế toán công đoàn lập phiếu chi, Chủ tịch CĐCS xét duyệt, thủ quỹ công đoàn thực hiện cấp phát tiền.

          - Về thẩm quyền quyết định mức chi:

          + Chủ tịch CĐCS được quyền quyết định duyệt chi mức tối đa.

+ Với những khoản chi với mức cao hơn phải được sự đồng ý của tập thể Ban chấp hành CĐCS.

          + Việc thực hiện chi tiêu phải tiết kiệm, đúng quy định.

          Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung, Ban chấp hành CĐCS sẽ lấy ý kiến tập thể đoàn viên công đoàn để điều chỉnh cho phù hợp.

          Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                                     TM.BAN CHẤP HÀNH

                                                                                              CHỦ TỊCH

 

                                                                                             Lương Thị Khoa

Tác giả bài viết: Lương Thị Khoa

Nguồn tin: Công đoàn

Từ khóa: tất cả, đoàn viên