Danh mục

Clip mới

tên

tên

Đã xem: 1582
13/05/2013
Tom và Jery

Tom và Jery

Đã xem: 823
06/05/2013

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 2171

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86198

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1175577

QUYẾT ĐỊNH Thành lập đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi

Thứ hai - 07/11/2016 02:01

   UỶ BAN NHÂN DÂN

       XÃ TAM NGHĨA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số: …./QĐ-UBND

Tam Nghĩa, ngày 29 tháng 10 năm  2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TAM NGHĨA

  Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ công văn hướng dẫn số 2835/SGD&ĐT-GDMN ngày 14 tháng 8 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc hướng dân thực hiện PCGDMNTNT;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục, kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chũ;

  Căn cứ kế hoạch số 05/KH-BCĐ, ngày 01 tháng 09 năm 2015 của Ban chỉ đạo Phổ cập Giáo dục xã Tam Nghĩa về kế hoạch Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2016.

Trên cơ sở tình hình thực tế mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đội ngũ hiện có của trường Mẫu giáo Hoa Phượng Đỏ

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả PCGDMN cho trẻ năm tuổi địa bàn xã Tam Nghĩa năm 2016 gồm các ông (bà) có tên sau:

* Trưởng đoàn:

- Ông Nguyễn Tấn Nam    : PCT UBND xã;

* Phó đoàn:

- Bà Ngô Thị Nhân           : Hiệu trưởng Mẫu giáo Hoa Phượng Đỏ

   * Thư ký:

- Bà Lương Thị Khoa       : PHT trường MG Hoa Phượng Đỏ

   * Thành viên:

- Bà Đinh Thị Hạnh                   : CT UBMTTQVN

- Huỳnh Thị Tự                : Chủ tịch Hội LHPN

- Hoàng Thanh Kiều                            : Trưởng ban VHXH

- Châu Ngọc Binh                      : Bí thư Đoàn TNCSHCM

- Nguyễn Tấn Nghĩa                            : CT hội CCB

- Dương Minh Ngọc                             : CB Tư pháp – Hộ tịch

- Nguyễn Văn Công                             : CT Hội Khuyến Học

- Đinh Văn Đức                          : Trưởng trạm y tế         

- Nguyễn Thị Nhạn                    : CB GD&TE và CB DSKHHGD

- Bà Trần Thị Kiều Hoanh         : Nhân viên trường Mẫu giáo Hoa Phượng Đỏ

- Bà Nguyễn Thị Kim Yến                   : Nhân viên trường Mẫu giáo Hoa Phượng Đỏ

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan     : GV kiêm Tổ trưởng CM tổ lớn;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Lan      : GV kiêm Tổ trưởng CM tổ nhỡ;           

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá các tiêu chí GDMN cho trẻ 5 tuổi của địa bàn xã theo các văn bản quy định hiện hành.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Ban PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, các ban, ngành, đơn vị có liên quan và các ông bà có tên trên, căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

 

 

Nơi nhận:                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như điều 3;                                                                                         CHỦ TỊCH

- Lưu: VP.