Danh mục

Clip mới

tên

tên

Đã xem: 1621
13/05/2013
Tom và Jery

Tom và Jery

Đã xem: 850
06/05/2013

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 1437

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49727

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1341718

KẾ HOẠCH HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2015-2016

Thứ ba - 14/07/2015 09:04
 

UBND HUYỆN NÚI THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /KH-PGDĐT

 
              Núi Thành, ngày  08 tháng 7 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non
 năm học 2015 - 2016

 
 
 

         
 Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ thông tư số 36/2011/TT- BGD&ĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non;
Thực hiện Kế hoạch số 755/KH- SGDĐT ngày 01/6/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản l‎ý và giáo viên mầm non tỉnh Quảng Nam năm học 2015 - 2016;
Căn cứ vào nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN) của huyện, phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN năm học 2015-2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cho CBQL và GVMN;
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và GVMN;
- Nâng cao nhận thức, kỹ năng sư phạm, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung và nhiệm vụ năm học 2015- 2016 cho CBQL và GVMN.
2. Yêu cầu
- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều tham gia bồi dưỡng với ý thức tự giác, trách nhiệm;
-  Nội dung bồi dưỡng bám sát theo Chương trình  của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT và của phòng GD&ĐT ban hành;
- Các nhà trường chủ động trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tập trung, tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên; phát huy vai trò cụm liên trường trong công tác bồi dưỡng;
-  Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn giáo viên đang gặp khó khăn;
Đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác tổ chức bồi dưỡng.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Là CBQL, giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện.
III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
1. Khối kiến thức bắt buộc (gồm nội dung bồi dưỡng 1 và nội dung bồi dưỡng 2)
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo bậc học.
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung: Do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của bậc học; chương trình; sách, giáo trình, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục mầm non.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2
- Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ mầm non;
- Hướng dẫn tổ chức hoạt động chơi ngoài trời;
- Hỗ trợ trẻ tự kỷ học hòa nhập tại trường mầm non;
- Hướng dẫn thực hiện tích hợp trong tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non;
- Công tác chăm sóc dinh dưỡng và bảo đảm an toàn cho trẻ trong trường mầm non;
- Sử dụng kết quả quan sát trong việc lập kế hoạch;
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm phổ cập và thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ;
- Tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản l‎ý tài chính trường mầm non hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;
- Các văn bản chỉ đạo của ngành.
2. Khối kiến thức tự chọn (nội dung bồi dưỡng 3)
- Tổ chức và chỉ đạo triển khai và thực hiện theo Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình BDTX giáo viên mầm non ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-  CBQL, Giáo viên tiếp tục tự lựa chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân (yêu cầu không được trùng lặp với mô đun đã lựa chọn bồi dưỡng trong năm học 2014-2015), đảm bảo đạt 60 tiết/năm học (tương ứng với 4 mô đun).
3. Thời lượng bồi dưỡng
- Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của năm học; yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương.
- Tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên trong mỗi năm học đảm bảo 120 tiết/năm học (với nội dung bồi dưỡng 1 bằng 30 tiết, nội dung bồi dưỡng 2 bằng 30 tiết và nội dung bồi dưỡng 3 bằng 60 tiết).
4. Tài liệu, kinh phí bồi dưỡng
- Tài liệu BDTX được đăng tải trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên tự cập nhật đăng tải về.
Lưu ý: Bộ GD&ĐT có thể sửa đổi, bổ sung tài liệu bồi dưỡng thường xuyên nên hàng năm các trường phải cập nhật để luôn có tài liệu kịp thời.
- Sở giáo dục và đào tạo kết hợp với các dự án tổ chức biên soạn, lựa chọn, cung ứng tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2.
- Kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hằng năm và kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí hỗ trợ của các dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. (Kinh phí BDTX quy định tại Điều 7 của quy chế 26/2012/BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD-ĐT về BDTX  giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên)
IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với việc tổ chức sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của Nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.
3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet, diễn đàn)
V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG
- Thực hiện đánh giá kết quả BDTX giáo viên theo quy định của Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Việc đánh giá phải hướng vào người học, coi trọng việc khuyến khích tính tự giác, chủ động của người học, để từ đó CBQL, giáo viên thấy được những hạn chế, yếu kém trong chuyên môn, nghiệp vụ và có động lực phấn đấu và coi đây là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại CBQL và giáo viên theo chuẩn.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Giáo viên
- Căn cứ thông tư số 36/2011/TT- BGD&ĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 20/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân.
- Mỗi giáo viên xây dựng một kế hoạch BDTX được lãnh đạo nhà trường phê duyệt; mỗi CBQL, giáo viên có một quyển sổ tự học, tự bồi dưỡng (sổ bồi dưỡng thường xuyên) trong đó có ghi chép đầy đủ các nội dung bồi dưỡng 1,2,3 theo đúng  quy định.
2. Đối với nhà trường
Căn cứ vào kế hoạch BDTX của giáo viên, nhà trường xây dựng kế hoạch BDTX chung của đơn vị.
Ban giám hiệu các trường mầm non có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; hướng dẫn giáo viên lựa chọn nội dung tự bồi dưỡng phù hợp với từng cá nhân và điều kiện thực tế của cơ sở, sưu tầm, tìm kiếm tài liệu phục vụ cho các nội dung bồi dưỡng và tổ chức sinh hoạt, bồi dưỡng để giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên.
Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên theo đúng quy định. Yêu cầu giáo viên lưu giữ đầy đủ hồ sơ tự học, tự bồi dưỡng nhằm đảm bảo cho công tác thanh, kiểm tra đột xuất và định kỳ của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại các cơ sở giáo dục mầm non; làm minh chứng trong các hồ sơ cá nhân.
3. Quy định việc kiểm tra và nộp báo cáo
Các trường gửi kế hoạch, báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận chuyên môn mầm non ( Qua kênh điều hành)
Trước ngày 15/9/2015 các trường mầm non nộp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2015-2016.
Trước ngày 15/5/2016 các trường mầm non tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung bồi dưỡng thường xuyên. Báo cáo kết quả BDTX kèm theo danh sách xếp loại kết quả BDTX (Mẫu kèm theo) đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2015-2016.
Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai và thực hiện.
 
 
  Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- Sở GD&ĐT (để b/c);
- Các trường MG trong huyện (để thục hiện);
- Lưu: VT, MN
 
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
                        (Đã ký)
 
                    Bùi Quốc Biểu
 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Phòng Giáo dục và Đào tạo