Danh mục

Clip mới

tên

tên

Đã xem: 1581
13/05/2013
Tom và Jery

Tom và Jery

Đã xem: 823
06/05/2013

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 2055

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72342

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1161721

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ, NĂM HỌC 2016-2017

Thứ tư - 11/01/2017 22:14

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

CÔNG TÁC PHÁP CHẾ, NĂM HỌC 2016-2017

 

(Kèm theo Kế hoạch số……..ngày.….tháng…..năm 2016 của Sở GD&ĐT Quảng Nam)

 

I. Kiện toàn tổ chức Pháp chế

- Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác pháp chế tại các TRƯỜNG.

  - Bố trí cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ công tác pháp chế, công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên.

II. Hoạt động pháp chế

1.Công tác xây dựng pháp luật

  - Tham mưu HĐND, UBND ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT ở địa phương.

- Chủ trì soạn thảo các văn bản QPPL về lĩnh vực GD&ĐT trình UBND cấp xã ban hành.

  - Tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản QPPL do các đơn vị khác soạn thảo đề nghị góp ý.

2. Công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

- Những công việc do Phòng GD&ĐT triển khai, thực hiện.

- Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong lĩnh vực giáo dục do HĐND, UBND cấp xã ban hành.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên

- Việc triển khai, phổ biến các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

  - Công tác phối hợp với các ngành liên quan để truyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ nhà giáo, CBQL, báo cáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT ở các đơn vị trường học.   

          - Việc triển khai thực hiện tủ sách pháp luật ở đơn vị trường học.

          - Việc triển khai và sử dụng bộ tài liệu Phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho cấp THCS do Sở GD&ĐT Quảng Nam ban hành.

          b) Đối với học sinh

          - Biện pháp quản lí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. .

          - Hình thức và nội dung phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

          - Việc vồng ghép giáo dục đạo đức và pháp luật cho học sinh.

          - Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật qua môn Giáo dục công dân, các bộ môn khác và hoạt động giáo dục của nhà trường.

          - Vai trò của tổ chức Đội trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm,… trong công tác giáo dục pháp luật cho học sinh.

            4. Công tác thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong nhà trường.

- Biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

- Cách tiến hành khi phát hiện các văn bản quy phạm pháp luật do ngành, địa phương ban hành trái pháp luật hoặc có nội dung trái pháp luật.

- Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật đối với cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh.

5. Về công tác bồi thường của Nhà nước

- Việc giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến công tác bồi thường (nếu có).

- Báo cáo, thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường nhà nước trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có).

6. Công tác cải cách thủ tục hành chính

 - Công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

- Việc niêm yết các thủ tục hành chính tại đơn vị; công khai các qui định, qui chế ứng xử của các cơ sở giáo dục trực thuộc.  

- Giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.

III. Những việc làm tiêu biểu trong lãnh đạo, tổ chức, thực hiện công tác pháp chế của cơ sở giáo dục thuộc Phòng GD&ĐT.

III.Đánh giá chung

1. Ưu điểm

2. Hạn chế

3. Nguyên nhân hạn chế

IV. Đề xuất, kiến nghị

1. Đối với Phòng GD&ĐT

2. Đối với địa phương

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Yến

Nguồn tin: Phòng Giáo dục Đào Tạo Núi Thành